Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Конференция на тема "Диагностика на бърнаут синдром при педагогическите специалности - стратегии за справяне с хроничния стрес на работното място""

На 17-ти декември 2019г от 11:00 в 6-та аудитория на ПУ "Паисий Хилендарски" ще се проведе научна конференция, на която ще бъде представено проучване за стреса при педагогическите специалисти.

Проучването е финансирано от Министерството на образованието и науката и възложено за реализация на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ с договор № Д01-148/24.07.2019г.

Научна програма на конференцията:

  1. Стрес и бърнаут синдром: същност, фактори за поява и развитие, последици.
  2. Резултати от авторския въпросник за влиянието на стресогенните фактори в работата на педагогическите специалисти.
  3. Резултати от оценката на бърнаут синдром при педагогическите специалисти.
  4. Препоръки за справяне с хроничния стрес и бърнаут синдрома.
  5. Дискусия.

Последна промяна: 2019-12-16 16:36:44