Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Пета научна конференция за студенти, докторанти и млади учени „Предизвикателства в Химията“

 

Пета научна конференция за студенти, докторанти и млади учени

„Предизвикателства в Химията“

 

 

 

Химическият факултет
със съдействието на
Поделение НПД при ПУ "Паисий Хилендарски"
организира

 

Пета научна конференция за студенти, докторанти и млади учени
„Предизвикателства в Химията“,
посветена на Международната година на Периодичната система на химичните елементи и 100 години от създаването на IUPAC

 

Конференцията ще се проведе на 22 и 23 ноември 2019 година в зала Компас
на ПУ „Паисий Хилендарски“.

 

Повече информация може да намерите на страницата на конференцията:

https://scc.uni-plovdiv.net/

 

Последна промяна: 2019-11-08 12:00:40