Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Обучителен семинар за преподаватели

На 20.4. (събота), от 12:00 – 14:00 ч. в зала КОМПАС (Ректората), в рамките на Проект BG051PO001-4.3.04-0064 „Пловдивски е-университет”, финансиран от ЕСФ, ще се проведе  обучителен семинар за преподаватели на тема:

„Мултимедийни елементи на е-учебници в платформа за е-обучение”.

 

Поканват се всички интересуващи се университетски преподаватели (спец. разработващите е-курсове по Проекта).

Последна промяна: 2013-04-15 11:53:51