Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Промоция на Факултета по икономически и социални науки

Промоцията на Факултета по икономически и социални науки ще се състои от 11 часа на 21.04.2018г (събота) в Спортната зала на Пловдивския университет ( бул.Булгария 236, до Нова сграда)

За повече информация вижте тук

Последна промяна: 2018-03-27 14:30:31