Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

„Проект за създаване на Пловдивски електронен университет”

На 25.4. (четвъртък), от 11:00 – 12:00 ч. в Заседателната зала (УИЦ), в рамките на Проект BG051PO001-4.3.04-0064 „Пловдивски е-университет”, финансиран от ЕСФ, ще се проведе дискусионен семинар на тема:

„Проект за създаване на Пловдивски електронен университет”.

Поканват се всички интересуващи се университетски преподаватели, служители и студенти.

 

Последна промяна: 2013-04-22 12:56:57