Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Откриване на Технологичен център към ПУ „Паисий Хилендарски“

Откриване на Технологичен център
 
 
Официално откриване на Технологичен център 
 към ПУ „Паисий Хилендарски“
 
 
ще се състои на 11.12.2014 г. от 11:00 часа
 
 
в сградата на Технологичен център 
гр. Пловдив, ул. „Костаки Пеев“ 21
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Последна промяна: 2014-12-02 09:48:08