Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Презентация на програмата "Заедно в час"

В Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

ще се проведе презентация на програмата "Заедно в час" 

на 13 март 2014 г. от 16:00 часа в 4 ауд. (Ректорат).

За повече информация - проект "Заедно в час" 

Последна промяна: 2014-03-10 09:42:32