Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Семинар на тема: "Моделиране на бизнес процеси: един подход за компютъризиране на университетски дейности"

НА 22.5., от 15:00 ч., в Заседателната зала на УнИОс ще се проведе семинар на тема:
"Моделиране на бизнес процеси: един подход за компютъризиране на университетски дейности".

Докладчици: д-т Л. Монева, д-р Г. Пашев

Последна промяна: 2019-05-20 13:29:38