Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Семинар "Съвременни методи за анализ и контрол на храни и околна среда"

Уважаеми колеги,

на 21 май 2014 година в 5 аудитория на Ректората ще се проведе семинар с международно участие, организиран от фирма АСМ2, Thermo Fisher Scientific и Химическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” на тема:

“СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИ И ОКОЛНА СРЕДА”

Повече информация може да видите на адрес:
http://argon.uni-plovdiv.bg/?p=2861

Последна промяна: 2014-05-13 09:45:19