Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Изложба-базар "Нова руска и западна литература"

Пловдивският университет
"Паисий Хилендарски"
и
"ИНДЕКС" ООД
 
 
Ви канят на
 
ИЗЛОЖБА - БАЗАР
"НОВА РУСКА И ЗАПАДНА ЛИТЕРАТУРА"
 
 
19 – 22 април 2016 г.
 
О т к р и в а н е:  19 април 2016 г. от 14 ч.
Централна университетска библиотека
Ул. „Цар Асен” №24

Последна промяна: 2016-04-19 11:00:07