Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Ден на иновациите и технологичния трансфер в ПУ

ДЕН НА ИНОВАЦИИТЕ И ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ТРАСФЕР В ПУ

12 декември 2012,  от 16.00 часа

І заседание  – 16.00 – 17.00

Откриване – доц. д-р Запрян Козлуджов, Ректора на ПУ

Проф. д-р Невена Милева – Политиката на ПУ в областта на приложните изследвания и технологичния трасфер

доц. д-р Илия Илиев – Проектът за изграждане на Технологичен Център към ПУ, финансиран по програма „Конкурентноспособност”

доц. д-р Иван Чалъков – Проектът за създаване на Офис за технологичен трасфер към Технологичния център на ПУ, финансиран по програма „Конкурентноспособност”

доц. д-р Теменужка Йовчева – Иновационен инкубатор в ПУ: анализ на резултатите от двегодишния проект към университетски фонд „Научни изследвания”

Дискусия за развитието на приложните изследвания в университета

 

ІІ заседание17.00-18.00

Социотехнически анализ на иновациите (д-р Тихомир Митев)

Приложните изследвания в университета и управлението на интелектуалната собственост (доц. д-р Владя Борисова, катедра „Интелектуална собственост” УНСС)

Пазар на възникващи продукти и технологии (Мими Василева)

Академични спин-оф фирми или институционално предприемачество в университета: две възможности за бърза реализация на резултатите от приложни научни разработки (Венелин Петров)

Дискусия

Последна промяна: 2012-12-06 13:13:07