Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Обучение по програма "Заедно в час"

Покана за участие в обучение за ефективно управление на времето,организирано по програмата  "Заедно в час".

Последна промяна: 2017-11-07 12:16:18