Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Семинар на тема „Принципи и подходи за успешни иновации в науката“

 
Принципи и подходи за успешни иновации в науката
 
 
Семинар  на тема
„Принципи и подходи за успешни иновации в науката“
 
се организира на 14 ноември (петък)
от Технологичен център при ПУ „Паисий Хилендарски“ и „Екотехнологии-21“ ДЗЗД
 
Събитието ще се проведе
от 9,30 – 12,00 ч. в зала „Компас“
(Ректорат, ул. „Цар Асен“ № 24)
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Последна промяна: 2014-11-05 14:06:06