Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Семинар за издатели и редактори

С цел подпомагане на българската академична общност, Elsevier планира семинар за издатели и редактори на научни списания, който ще се проведе на 10 май в София, БАН, Централна сграда, Читалня на Централната библиотека на БАН, 2 ет., от 9.30ч.
 
Целта на семинара е да помогне за подобряването на видимостта и качеството на научните списания в България. На семинара ще бъдат обяснени процедурите за  индексиране в Scopus, обсъдени критериите и споменати честите грешки.  Допълнително ще представим две успешни български списания, които ще споделят добрите си практики. Не на последно място ще покажем как издателите и редакторите могат да използват Scopus в своята работа за подобряване на качеството, идентифициране на потенциални автори, рецензенти и конференции, и как научните показатели да работят в тяхна полза. Ще има време за дискусии и въпроси.
Приложено Ви представяме програмата.
Регистрацията за този семинар е на разположение на:
https://docs.google.com/forms/d/1iXc1YBSeU7gK4pcAOljrvHL9vU3ZDdg2qiOZTI1BQz8/viewform

Последна промяна: 2016-04-23 09:27:30