Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Театър на отговорността - форум 2017

 Подробности за форума:

Програма 1 част

Програма 2 част

Плакат

Работилница, насочена към студентите от специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър"

 

Последна промяна: 2017-09-12 16:30:00