Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Форум за млади учени Science Eyes Open Wide

Форумът за млади учени Science Eyes Open Wide цели да осигури платформа за обмен на идеи и да предостави възможност за придобиване на знания и умения за подготовка на публикации, за разпознаваемост и популяризиране на тяхната работа и за измерване на научните резултати.  По този повод Министерството на образованието и науката ще сподели визията си за развитие на научните изследвания в страната и научната кариера на младите учени. Фокусът на форума е насочен към всички научни области, в това число социалните и хуманитарните науки.

Форумът ще се проведе на 10 април 2019 г. в Sofia Tech Park, бул. Цариградско шосе, № 111, Лабораторен комплекс, зала ет.1 (до етажния паркинг).

 

Подробности

Последна промяна: 2019-03-28 16:50:10