Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Проект "Студентски практики"

На 27 юни 2017 година (вторник) от 14:00 часа в зала Компас, деканското ръководство на Химическия факултет ще връчи удостоверенията на студентите, успешно приключили участието си в проект "Студентски практики".

Повече информация може да намерите на адрес:
https://blogs.uni-plovdiv.net/argon/?p=4038

Последна промяна: 2017-06-20 15:40:17