Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Дискусия на тема: «Отговорност на съдружниците при неперсонифицирания консорциум»

Клубът на цивилиста

при Юридическия факултет на Пловдивския университет

организира дискусия на тема

Отговорност на съдружниците при неперсонифицирания консорциум

8 януари 2014 г. , сряда, от 18 ч. в 51 сем. зала на Ректората.

Последна промяна: 2013-12-16 09:14:13