Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Общо събрание на Университета!

 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

 

ЗАПОВЕД

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Последна промяна: 2019-05-22 12:27:10