Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Семинар "Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС)"

Дирекция „Наука“ в Министерство на образованието и науката организира национален семинар - рали с основна тема „Възможности за съвместни проекти между научни и бизнес среди и местни власти в контекста на регионалното приложение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС)“.
Семинарът ще се проведе и в град Пловдив на 09.09.2015 г., в Парк хотел Пловдив, от 13.30 ч.
 
За допълнителна информация и потвърждение на участие: http://mon.bg/?go=page&pageId=4&subpageId=1105

Последна промяна: 2015-09-05 18:53:26