Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Презентация "Възможности за студентски стаж с финансиране от Еразъм+"

П Р Е З Е Н Т А Ц И Я: 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА В ГЪРЦИЯ  КАТО СТУДЕНТСКИ СТАЖ  С ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕРАЗЪМ+

Сряда 30.11.2016 г., Ректорат, Зала “Компас”  14:30ч.

Подробности

Последна промяна: 2016-11-30 13:32:14