Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Пресконференция на проект „Пловдивки електронен университет“

ПЛОВДИВСКИ ЕЛЕКТРОНЕН УНИВЕРСИТЕТ
 
 

На 18.12. (четвъртък) от 14:00 ч. в Заседателната зала на Ректората ще се проведе заключителна пресконференция на проект BG051PO001-4.3.04-0064 „ПЛОВДИВСКИ ЕЛЕКТРОНЕН УНИВЕРСИТЕТ: НАЦИОНАЛЕН ЕТАЛОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО Е-ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ“ с ръководител проф. д.м.н. Георги Тотков.

Поканват се всички интересуващи се.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Последна промяна: 2014-12-13 10:19:52