Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Oбучение за базите данни ScienceDirect, Scopus, Mendeley

Oбучение за базите данни ScienceDirect, Scopus, Mendeley – 1 април, петък, 9.30ч., 446 компютърна зала, Нова сграда.


Регистрацията е на https://docs.google.com/forms/d/18lMA1ftaMp_DajEsxBx0-Q5-0p4k29NeW848msMphaQ/viewform 
 
 

Последна промяна: 2016-03-31 09:35:51