Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Публична лекция на д-р Хасан ал Бармауи

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

НА Д-Р ХАСАН АЛ БАРМАУИ,

ПОЧЕТЕН КОНСУЛ НА КРАЛСТВО ЙОРДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ,

НА ТЕМА 

БЪЛГАРО – ЙОРДАНСКО КУЛТУРНО, ИКОНОМИЧЕСКО И ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

(НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)

 

ПРЕДСТАВЯ: ДОЦ. Д-Р ИВАН ДЖАМБОВ 

ЧЕТВЪРТЪК, 27 МАРТ 2014 г., 13ч.,

ЦЕНТРАЛНА УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА

Последна промяна: 2014-03-24 16:49:49