Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Представяне на БИОМ!!!


На 13.05.2014 г. (вторник) от 11.00 ч. в зала "Компас" ще се проведе среща с представител на Българската изследователска и образователна мрежа (БИОМ) доц. д-р Радослав Йошинов, директор и на лабораторията по телематика към БАН.

Ще бъдат презентирани функционалните възможности и услуги, предлагани от БИОМ.

Последна промяна: 2014-04-30 11:44:42