Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Международна научна конференция на тема “Религия и образование. История, традиции и съвременни тенденции”

От 15. до 17.11. в залата на Общинския съвет в Пловдив (ул. "Авксентий Велешки" 20) предстои да се проведе Международна научна конференция на тема “Религия и образование. История, традиции и съвременни тенденции”.

Конференцията е организирана от Катедрата по Теология към Философско-историческия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски” в сътрудничество с Общински съвет – Пловдив и се провежда под егидата на Министерството на образованието и науката. Финансирана е по Процедурата за подкрепа на  международни научни форуми, провеждани в България, от Националния Фонд за научни изследвания (проект ДПМНФ 01/32).

Конференцията ще събере заедно представители на академичните среди (теолози, педагози, философи) с духовници от няколко православни църкви и с експерти в областта на образованието от национални и регионални институции, както и с учители, преподаващи  религия, млади учени и докторанти.

Заявилите участие са от България, Русия, Украйна, Полша, САЩ, Сърбия. Българските участници са представители на девет висши училища и на БАН. В научната програма на конференцията ще участват както международно признати и утвърдени изследователи, така и  такива, които правят първите си стъпки в науката.

Основна тема на конференцията ще бъде начинът, по който преподаването на религия може да бъде интегрирано в съвременния модел на българското образование (както в началното и средното училище, така и в университетите). Неуспешните опити за въвеждане на обучение по религия през последните близо три десетилетия и крайно поляризираните мнения в българското общество по темата ще бъдат отправна точка на предстоящите в конференцията научни и обществени дискусии.

Проследяването на историческите образци от по-далечното и по-близкото минало ще спомогне за осмислянето на ролята и мястото на религията в образованието и възпитанието на съвременните млади хора.

Темата на научния форум е особено актуална в контекста на кризата на моралните ценности и загубата на ориентири в поведението на днешното ни общество.

 

Програма

Последна промяна: 2018-11-12 15:30:06