Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Дискусия на тема:"Живот след ликвидацията"

Клубът на цивилиста при Юридическия факултет

ви кани на поредната си сбирка, на която ще се дискутира темата:

          Живот след ликвидацията или какво точно предвижда чл. 273, ал. 2 ТЗ?

            Докладчик: Маргарита Балабанова, студентка V курс

          Разработката е класирана на пето място на Националния конкурс за студентски научни съчинения в областта на частното право през т.г.

Сбирката ще се състои на 11 ноември 2015 г., сряда, от 18 ч. в 51 сем. зала на Ректората.

За повече информация и библиография пишете на: civilistclub@abv.bg

Подробности за дискусията

Последна промяна: 2015-10-20 09:20:43