Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

IV Балканска научна конференция

4th Balkan Scientific Conference on Biology

November  1st  to  November  3th, 2017, Plovdiv BULGARIA

Повече информация: balkanbio.uni-plovdiv.bg 

Последна промяна: 2017-09-12 14:44:13