Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

"Съвременни решения от Agilent Technologies в елементния анализ с помощта на ICP-MS и ICP-MS/MS апаратура"

Уважаеми колеги,

на 8 февруари 2017 год. от 13:30 часа

в зала Компас ще се проведе семинар

на фирма ТЕАМ с лектор Dr. Gregory Lecornet

на тема "Съвременни решения от Agilent Technologies в елементния анализ с помощта на ICP-MS и ICP-MS/MS апаратура"

За повече информация: https://blogs.uni-plovdiv.net/argon/?p=3906

Последна промяна: 2017-02-01 16:44:02