Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Представяне на научна продукция на Юридическия факултет за периода 2012-2013 в три тематични сборника

   На 18.10.2013 г. /петък/ от 16.30 ч. в зала “Компас” ще бъдат представени три новоизлезли сборника с научна продукция на Юридическия факултет: Правото – изкуство за доброто и справедливото”; Развитие на публичното право традиции и съвременност” и Модели за система на престъпления според съвременното наказателно право”. Те са издадени по повод честваната през миналата година 20-годишнина на ЮФ. Заповядайте!

Програма

на Международната научна конференция

”Религиозната толерантност от древността до наши дни”

Повече информация : http://law.uni-plovdiv.bg/?p=89

Последна промяна: 2013-10-17 09:07:58