Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Среща на студенти с ЕГ на НАОА

 

На 26.02.2019 г. (вторник) от 17.30 часа в 6 ауд. (Ректорат)

ще се проведе среща на

експертната група на НАОА

с представители на Студентския съвет,

докторанти и студенти в ОКС "Бакалавър", ОКС "Магистър" и ОНС "Доктор".

 

 Срещата се организира във връзка с институционалната акредитация на Университета.

 

 

Последна промяна: 2019-02-25 09:23:26