Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Лекция на проф. Руслан Митков

Проф. Руслан Митков - почетен доктор на Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски" гостува по програма ЕРАЗЪМ+


На 18 юли от 15 ч. в зала "Компас" ще изнесе лекция на тема:

With a little help from NLP:
My Language Technology applications with impact on society

 

Допълнителна информация:

Резюме

Руслан Митков - биография

Последна промяна: 2017-07-09 18:34:29