Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Изложба "Археологическо лято, 2019" на Катедра "История и археология"

Катедра „История и археология” към Философско-историческия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” организира традиционна изложба, представяща резултатите от лятната практика на студентите археолози и историци „Археологическо лято, 2019”.                              

Изложбата ще се състои на 2 декември 2019 година от 10,30 часа в Заседателната зала на ПУ „Паисий Хилендарски” (ул. „Цар Асен” №24, Ректорат).

Ще бъдат показани находки и фотоматериали от обект „Форум-Север“, град Пловдив, с ръководители Мая Мартинова и Биляна Груева-Здравчева и от обект „Църквище“, с. Драгойново, община Първомай, с ръководител доц. д-р Иво Топалилов.

Дейността на студентите ще бъде презентирана от техните ръководители – ас. д-р Надежда Кирова-Йовчева и гл. ас. д-р Божидар Драганов.

 

 

Последна промяна: 2019-12-02 14:54:36