Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Присъждане на "ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА"

14.10.2011 г., 10 ч., Ректорат, 6-та аудитория

Присъждане на почетното звание "ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА" на Проф. Антонио Каналс

Последна промяна: 2011-10-13 16:03:34