Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Публичната лекция в магистърска програма по "Международни отношения"

На 19 октомври 2013 г. Огнян Фортунов, секретар на местната комисия за борба с трафика на хора – Пловдив,  ще изнесе публична лекция на тема „Делото ‘Ранцев‘ в Европейския съд по правата на човека и неговото значение за противодействие на трафика на хора”.

Домакин на събитието е магистърската програма по „Международни отношения”. Събитието ще се проведе в 19 аудитория, ул. „Костаки Пеев” № 21 от 11,30 ч.

Заповядайте !

Последна промяна: 2013-10-18 15:25:38