Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Паисиеви четения 2012- 250г. „История славянобългарска”

2-3 ноември 2012

ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2012
250 ГОДИНИ „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА”

юбилейна международна научна конференция под почетния патронаж на Вицепрезидента на Република България – г-жа Маргарита Попова

Откриване: 2.ХІ.2012, 10:30, 6-та аудитория, Ректорат

Началото Паисий в образованието по български език и литература
Езикът във и отвъд „История славянобългарска”
Иво Андрич и балканското историческо битие
Intellectual Thresholds: Linguistics, Cultural Studies, Literary Studies – Before and Now
Съвременна езиковедска проблематика
Българската езикова политика в условията на глобализация и европейска интеграция (кръгла маса с международно участие)
Язык. Литература. Культура
Sprache, Literatur, interkulturelle Kommunikation / Langue, litterature, communication interculturelle / Lengua, literatura y comunicación intercultural

За конференцията от страницата и на адрес: http://250.slovo.uni-plovdiv.bg

Последна промяна: 2012-10-31 13:09:34