Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Публична лекция на Мартин Хенцелман

ПОКАНА

за публична лекция

 

Катедрата по общо езикознание и история на българския език към Филологическия факултет

има удоволствието да покани преподавателите и студентите

на публичната лекция на

Мартин Хенцелман

от Института по славистика към Техническия университет в Дрезден

на тема

“Съвременните микроезици – проблеми и перспективи”.

 

Заповядайте на 12.11.2013 г. (вторник)

от 15 до 17 ч. в

6 аудитория.

Последна промяна: 2013-11-12 08:37:49