Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Представяне на книгата "Семейните отношения в променящия се свят"

Семейни отношения 
 Представяне на книгата "Семейните отношения в променящия се свят" на 28.10.2014 г.
 
 Представяне на книгата "Семейните отношения в променящия се свят" на 30.10.2014 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Последна промяна: 2014-10-28 16:33:41