Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Лекция на тема: "Превенция ХИВ/СПИН"

Студентският съвет

организира лекция на тема 

"Превенция ХИВ/СПИН"

със специален гост лектор от БМЧК

02.12.2014 г. (16:30 ч.) - 11 ауд.

Всеки, който присъства, ще получи сертификат!

Последна промяна: 2014-11-17 16:52:40