Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Присъждане на почетно звание "ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА"

Ръководството на Философско-историческия факултет
при Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”
  
Ви кани на тържествената церемония
по връчването на почетно звание
ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА
на 
проф. д-р Василка Кирилова Тъпкова-Заимова
 
която ще се състои на 9 декември 2013 година от  17,00 часа
в  6 аудитория, Ректорат

Последна промяна: 2013-12-04 10:08:03