Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Информационна сесия на фондация "Заедно в час"

Ако все още търсите своя професионален път след университета, ако искате да работите както за себе си, така и за обществото, ако се интересувате от проблемите на образованието и имате желание да помогнете за тяхното решаване, заповядайте на 7 март на информационна сесия на фондация "Заедно в час" в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". На събитиeтo ще можете да научите повече за програмата за лидерско развитие на "Заедно в час" и за това как всеки от нас може да допринесе за положителна промяна в образователния сектор. Информационната сесия се организира със съдействието на Кариерния център на университета.

 

Дата и час: 7 март; 13:00 ч.

Място: Ректорат, зала "Компас"

 

"Заедно в час" е неправителствена организация, чиято мисия е да предостави равен достъп до качествено образование на всяко дете в България независимо от населеното място, в което живее, училището, в което учи, етническия му произход и социално-икономическото положение на родителите му. Фондацията е част от международната мрежа Teach for All, чийто подход успешно се прилага в повече от 40 други държави на шест континента.

 

Участниците в програма "Заедно в час" преподават минимум две години на ученици в български училища, като развиват и своите професионални и личностни умения. Възпитаници на програмата се реализират като преподаватели и училищни лидери, както и в сферите на социалното предприемачество и образователните политики на регионално и национално ниво. За кандидатстване в програмата не е нужен предишен преподавателски опит, нито предварително придобита професионална квалификация ,,учител”.

Последна промяна: 2018-03-01 15:05:04