Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Бизнес Форум

„Бизнес Форум“ е събитие на Факултета по икономически и социални науки (ФИСН) към ПУ „Паисий Хилендарски“, което предлага дискусионна платформа на заинтересовани кандидат-студенти, студенти и специализанти. 
Темата на настоящото събитие е: „Data-Driven Performance Marketing“.
В рамките на това събитие специалисти от различни области на бизнеса ще представят оналайн лекция (webinar) по актуални маркетингови теми. 
 
Очакваме Ви на 13 април 2020 г. от 15:00 часа във виртуалната ни аудитория: 
 
https://meet.uni-plovdiv.net/BusinessForumPU
 

Последна промяна: 2020-04-10 16:36:23