Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Промоция на абсолвенти Филиал - Смолян

Тържественото връчване на дипломите на абсолвентите от Випуск`2018 от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", Филиал - Смолян ще се състои на 20 април 2019 година от 11.00 часа в Академичната зала на Филиала (гр. Смолян, ул. "Дичо Петров" № 32).

Последна промяна: 2019-04-17 12:04:22