Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ на проф. д-р Йоханес Вайс Доктор хонорис кауза

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

на
проф. д-р Йоханес Вайс
Доктор хонорис кауза
на тема:
"ОТ УНИВЕРСАЛИЗЪМ НА РАВЕНСТВОТО КЪМ УНИВЕРСАЛИЗЪМ НА РАЗЛИЧИЕТО
(упадък и преобразуване на претенцията за представителство при интелектуалците)"
26 март (вторник) 2013 г. от 10:30ч. в зала „Компас”, Ректорат

* Осигурен е превод на български език.

Последна промяна: 2013-03-22 14:30:45