Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Международния уъркшоп по Медицинска физика и биомедицинско инженерство

Институтът по медицинска физика (IFPM), Амбили, Франция

 Европейският консорциум ХИБРИД

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“,

Медицинският университет Пловдив,

УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив,

Съюзът на учените в България – Пловдив

 

имат удоволствието да Ви поканят на

 

 

Международния уъркшоп по Медицинска физика и биомедицинско инженерство,

който ще се проведе от 16 до 20 септември 2019 г. в Пловдив

Специалисти от няколко европейски страни, както и водещи компании в разработването и производството на хибридни техники за клинично приложение (Varian, Siemens, ABX-CRO, Lutz Freudenberg), са ангажирани в организацията и провеждането на семинара.

Общо 20 преподаватели и 40 студенти и млади специалисти (медицински физици, инженери, лекари, радиохимици и др.) от България и чужбина ще участват в работата на семинара.

Официално откриване:

16 септември 2019 г., 8.30 часа, Зала „Компас“

ПУ „Паисий Хилендарски“

ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив 4000

 

За контакти:

 

Доц. д-р Тодорка Димитрова

ПУ „Паисий Хилендарски“

Физико-технологичен факултет

катедра „Физика“

ул. „Цар Асен“ 24, 4000 Пловдив

е-маil: tldimitrova@abv.bg

Доц. д-р Eмилия Mилиева

Медицински университет – Пловдив

бул. „Васил Априлов“ 15а, 4000 Пловдив

е-маil: emilia.milieva@gmail.com

 

Последна промяна: 2019-09-13 14:29:18