Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Покана за участие в студентска сесия за научно и художествено творчество в гр.Смолян

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В СТУДЕНТСКА СЕСИЯ ЗА НАУЧНО И ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО

СМОЛЯН, 10.11.2018 г.

 

 

Филиалът на ПУ ”Паисий Хилендарски” най-любезно Ви канят да вземете участие в студентската сесия за научно и художествено творчество, която ще се проведе в гр. Смолян на 10.11.2018 г. от 13:30 часа. По-подробна информация бихте могли да намерите в сайта на Филиала. https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1527/

 

Последна промяна: 2018-10-08 10:57:35