Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Семинар за студенти и докторанти "Приносът на политиката за сближаване на ЕС за икономическото и социално развитие на местно и регионално ниво"

Семинарът за студенти и докторанти "Приносът на политиката за сближаване на ЕС за икономическото и социално развитие на местно и регионално ниво" ще се проведе на 29.11.2019 г. от 10:30 ч. до 12:30 ч. в Конферентна зала "Компас".

Последна промяна: 2019-12-02 15:07:08