Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Етноложко и антроположко лято 2019

Философско-исторически факултет

Катедра Етнология

 

На 17.01.2020 г. от 10.00 ч. в зала Компас ще се проведе традиционният студентски научен форум „Етноложко и антроположко лято 2019“.

Студентите от специалности Етнология, Социална антропология и История към Философско-историческия факултет ще представят резултатите от проведените през лятото на 2019 г. теренни проучвания сред населението на с. Свежен, община Брезово. Темите, по които работиха младежите, са свързани с локалните измерения на културата, историческата и културната памет, материалното и нематериалното културно наследство на селото.

В следобедните сесии ще бъдат представени теренните изследвания на етнолози и социални антрополози в градска среда. През 2019 г. студентите проучваха кварталите и специалните места за срещи и спомени в гр. Пловдив.

На събитието ще присъства г-н Христо Енков – кмет на Община Брезово.

Програма на събитието

 

Последна промяна: 2020-01-15 13:59:16