Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Пресконференция на проект „СИРИУС“

СИРИУС
 
 
 
На 22.12. (понеделник) от 14:00 ч. в зала „КОМПАС“ (Ректората) ще се проведе заключителна пресконференция на проект BG051PO001-3.1.08-0041 „СТАНДАРТИЗИРАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА РАЗНОТИПНИ ИНФОРМАЦИОННИ И УПРАВЛЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТСКИ СИСТЕМИ“ с ръководител проф. д-р Запрян Козлуджов.
 
Поканват се всички интересуващи се.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Последна промяна: 2014-12-11 15:55:20