Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Изложба „Съкровищата на България“

Откриване на изложба
 
 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,

   Катедра „История и Археология”,

        Университетска Библиотека,

       СОУ „Димитър Матевски”

представят

изложба

„СЪКРОВИЩАТА  НА  БЪЛГАРИЯ“

Откриване – 11 декември от 10.00ч.

в Централната университетска библиотека

 
 
 
 
 
 
 

Последна промяна: 2014-12-10 11:18:47